Kobiety walczące: Emilia Plater

Kobiety walczące: Emilia Plater

Emilia Plater stała się symbolem bohaterstwa polskich kobiet. Zafascynowana Joanną d?Arc i bohaterką walk o wyzwolenie Grecji Laskariną Bubuliną, pokazała im, że również mogą chwycić za broń i walczyć z ogromnym poświęceniem. Choć jako kobieta była wielokrotnie odsuwana od ważnych decyzji, nie przeszło jej nawet przez myśl, żeby się poddać i wrócić do roli stereotypowo przypisywanej jej płci.

Plater była mocno zaangażowaną patriotką. Kiedy na Litwę dotarły wieści o wybuchu powstania listopadowego, była jedną z pierwszych osób, które nawoływały do podjęcia walki. Jako kobieta została jednak odsunięta od podjęcia decyzji. Powstanie na Litwie rozpoczęło się dopiero w marcu 1831 roku. Plater oraz jej przyjaciółka Maria Prószyńska skorzystały z tej okazji, obcięły włosy i w męskich przebraniach dołączyły do powstańców.

Choć na salonach poświęcenie Emilii komentowano złośliwie, szybko zdobyła sympatię swoich podkomendnych. Dzieliła z nimi wszystkie trudy żołnierskiego życia i odważnie stawała do bitwy, zaczęto zatem doceniać ją za waleczność. Odwaga nie wystarczyła jednak, aby przeprowadzać skuteczne ataki. Oddział poniósł znaczne straty w ludziach, pozostali przy życiu przyłączyli się do grupy dowodzonej przez Cezarego Platera. Emilia i Prószyńska dołączyły do oddziału wolnych strzelców wiłkomierskich. W Wiłkomierzu poznały Marię Raszanowiczównę, która od tej pory walczyła ramię w ramię z Plater.

Za swoje poświęcenie Emilia zapłaciła najwyższą cenę. Po rezygnacji z walki dowódcy jej kompanii zdecydowała się na dołączenie do oddziałów powstańczych w Warszawie. Wraz z nią wyruszyli w drogę Cezary Plater oraz Raszanowiczówna.  Trasa okazała się jednak za trudna dla wyczerpanego organizmu Emilii. Znalazła schronienie w dworze Ignacego Abłamowicza w Justianowie, gdzie objęto ją opieką. Mimo starań Emilia Plater zmarła 23 grudnia 1831 roku i została pochowana na miejscowym cmentarzu w Kopciowie (obecnie Litwa).

Emilia Plater jest najbardziej znaną kobietą uczestniczącą w powstaniu warszawskim, jednak nie można pominąć innych nazwisk. Oprócz niej walczyły m.in.: Maria Prószyńska, Maria Raszanowiczówna, Wilhelmina Kasprowiczówna i Antonina Romaszewska.

Pozdrawiamy, Galeriareplik.pl